Qui est qui? Wie is wie?

Salut les amis de Remich!

Dans le dossier ‘Présentations’  nous vous envoyons des photos de classe et des photos individuelles des élèves de 6e primaire d’Oostmalle. Nous avons ajouté une version schématisée (avec les contours) de la photo de groupe.  A vous maintenant de combiner les enfants avec leur présentation individuelle. Accordez une lettre à chaque
numéro.

Wij sturen jullie klasfoto’s en individuele foto’s van de leerlingen van het 6de
leerjaar van Oostmalle op. daarbij hebben wij ook een schematische versie
toegevoegd (met omtreklijnen) van de groepsfoto’s.  Nu is het aan jullie om de kinderen te combineren met hun individuele presentatie. Ken een letter toe aan elk nummer

Kaat DB

Publicités

Mijn naam is… – Je m’appelle…

Benieuwd hoe de knuffelmuizen van Oostmalle heten? Curieux de savoir comment les souris d’Oostmalle s’appellent?

Het is hoog tijd om jullie de namen van de muizen van Oostmalle mee te delen! Wij stellen jullie voor: SPEEDY van 6A en Sneeuwballetje van 6B! Het was een hele missie om de perfecte naam voor de diertjes te kiezen. In het begin wilden de leerlingen van 6A hun muis ‘Ljubljana’ noemen… ze hadden net de hoofdsteden van de Europese landen geleerd. 😉 

Il est grand temps de vous faire part des noms des souris d’Oostmalle! Nous vous présentons: Speedy de 6A et Sneeuwballetje de 6B! C’était une vraie mission de choisir le nom parfait pour les animaux. Au début, les élèves de 6A voulaient nommer leur souris ‘Ljubljana’… ils venaient d’apprendre les capitales des pays européens. 😉 

Lise H.