Qui est qui? Wie is wie?

Salut les amis de Remich!

Dans le dossier ‘Présentations’  nous vous envoyons des photos de classe et des photos individuelles des élèves de 6e primaire d’Oostmalle. Nous avons ajouté une version schématisée (avec les contours) de la photo de groupe.  A vous maintenant de combiner les enfants avec leur présentation individuelle. Accordez une lettre à chaque
numéro.

Wij sturen jullie klasfoto’s en individuele foto’s van de leerlingen van het 6de
leerjaar van Oostmalle op. daarbij hebben wij ook een schematische versie
toegevoegd (met omtreklijnen) van de groepsfoto’s.  Nu is het aan jullie om de kinderen te combineren met hun individuele presentatie. Ken een letter toe aan elk nummer

Kaat DB

Publicités